Kuidas saab Suurbritannia jaoks väljapakutud NFT-projekt aidata lahendada tegelikke probleeme? - krüptopoliit

Kiire tehnoloogilise arengu ajastul on esile kerkinud murranguline kontseptsioon, millel on potentsiaal muuta pöördeliselt seda, kuidas me reaalse maailma probleeme tajume ja nendega tegeleme. Osalege kavandatavas NFT for Britain projektis, mis on teedrajav algatus, mis on valmis kasutama nonfungible žetoonide (NFT) jõudu, et hallata ja potentsiaalselt lahendada ühiskonna kõige pakilisemaid väljakutseid.

NFT-d, plokiahelas autentitud ainulaadsed digitaalsed varad, on viimasel ajal maailma vallutanud, peamiselt kunsti ja kogumisobjektide valdkonnas. Kavandatava NFT for Britain projekti eesmärk on aga kasutada seda transformatiivset tehnoloogiat suuremal eesmärgil. Kasutades NFT-sid raha kogumise, teadlikkuse tõstmise ja stiimulite loomise vahendina, püüab projekt käsitleda reaalseid probleeme, alates keskkonnakaitsest ja kultuuripärandi säilitamisest kuni hariduse ja tervishoiu kättesaadavuseni.

NFT for Britain projekti potentsiaal ei seisne mitte ainult selle võimes koguda raha erinevatel põhjustel, vaid ka võimes kaasata ja ühendada kogukondi uudsel ja kõikehõlmaval viisil. Konkreetsete põhjustega seotud digitaalsete varade loomise ja nendega kaubeldamisega saavad üksikisikud aktiivselt muutuste käivitamises osaleda, saades samal ajal tasu ainulaadsete ja tõestatavalt nappide NFT-dega.

Mis on mittekõlblikud märgid (NFT)?

Mitteasendatavad märgid (NFT-d) on digitaalsete varade ja plokiahela tehnoloogias kiiresti muutunud murranguliseks nähtuseks. Erinevalt nende asendatavatest kolleegidest, nagu krüptovaluutad nagu Bitcoin või Ethereum, mis on omavahel asendatavad ja millel on sama väärtus, kujutavad NFT-d ainulaadseid ja jagamatuid varasid, mida saab osta, müüa ja omada.

Põhimõtteliselt on NFT-d üles ehitatud plokiahela võrkudele, kasutades tavaliselt Ethereumi ERC-721 või ERC-1155 standardeid, mis pakuvad turvalise ja läbipaistva infrastruktuuri omandiõiguse ja tehingute ajaloo salvestamiseks. See plokiahela tehnoloogia tagab iga NFT vähesuse, autentsuse ja päritolu, andes neile loomupärase väärtuse ja ainulaadsuse.

Üks NFT-de peamisi kasutusjuhtumeid on digitaalkunstis. Kunstnikud saavad luua ja märgistada oma töid, luues kontrollitava omandiõiguse ning võimaldades digitaalsete kunstiteoste müüki ja vahetamist erinevatel veebiturgudel. NFT-d võimaldaksid ka kunstnikel saada autoritasusid automaatselt iga kord, kui nende kunstiteosed edasi müüakse, tagades neile pideva tulu.

Lisaks kunstile on NFT-d laienenud erinevatesse valdkondadesse, sealhulgas kogumisobjektid, virtuaalne kinnisvara, videomängude virtuaalsed kaubad, muusika ja isegi virtuaalsed identiteedid. Need on avanud uusi võimalusi nii loojatele kui ka kollektsionääridele, edendades elavat digitaalse omandi ja detsentraliseeritud turgude ökosüsteemi.

NFT-de tõusu võib seostada nende võimega pakkuda ainulaadseid digitaalseid varasid, millel on loomupärane nappus ja tõendatav omandiõigus, muutes pöörde selle, kuidas me digitaalset loomingut tajume ja väärtustame. Kuid nagu iga uuendusliku tehnoloogia puhul, tõstatavad NFT-d küsimusi ka jätkusuutlikkuse, autoriõiguste rikkumise ja turuspekulatsioonide kohta.

Kuna NFT ruum areneb, on sellel tohutu potentsiaal tööstusharude ümberkujundamiseks, omandiõiguse ümberdefineerimiseks digitaalajastul ning uute võimaluste avamiseks loominguliseks väljenduseks ja majanduslikeks võimalusteks.

Kuidas NFT-d töötavad?

Enamik NFT-sid on peamiselt ehitatud Ethereumi plokiahelale, kuigi teised plokiahelad on välja töötanud oma NFT-de versioonid. Ethereum, sarnaselt Bitcoinile või Dogecoinile, toimib krüptovaluutana.

Selle plokiahel on aga ka omandiõiguse jälgimise ja NFT-de kauplemise hõlbustamise eesmärk. Sel moel ühendab Ethereum krüptovaluuta ja NFT-de haldamise platvormi funktsioonid.

Teised plokiahelad on samuti juurutanud oma NFT infrastruktuuri, laiendades võimalusi ainulaadsete digitaalsete varade loomiseks ja nendega kauplemiseks. Sellegipoolest jääb Ethereum NFT-de domineerivaks plokiahelaks, pakkudes tugevat ökosüsteemi ja laia valikut turge, kus üksikisikud saavad oma NFT-kollektsioone osta, müüa ja esitleda.

Kuna nõudlus NFT-de järele kasvab, arendavad teised plokiahela platvormid oma NFT-võimalusi veelgi, et seda laienevat turgu rahuldada.

Ülevaade kavandatavast NFT projektist Suurbritannias ja sellest, kuidas see võib aidata lahendada reaalseid probleeme 

Kavandatav NFT for Britain projekt võib NFT-de võimsust kasutades avaldada märkimisväärset mõju reaalsete probleemide lahendamisele. Siin on ülevaade sellest, kuidas projekt saab nende väljakutsete lahendamisele kaasa aidata:

Raha kogumine sotsiaalsetel eesmärkidel: NFT for Britain projekt võib olla platvorm raha kogumise algatustele pakiliste sotsiaalsete probleemide lahendamiseks. Unikaalseid digitaalseid varasid märgistades ja oksjonil plokiahelas pakkudes saab projekt koguda raha, mis on suunatud sellistele eesmärkidele nagu keskkonnakaitse, tervishoid, haridus ja kultuuri säilitamine.

Säästvate tavade edendamine: Projektis saab kasutada NFT-sid, et edendada jätkusuutlikkust ja keskkonnateadlikku käitumist. Näiteks võib NFT-sid seostada jätkusuutlike toodete või teenustega ning nende omandiõigus võib anda inimestele õiguse saada stiimuleid, nagu allahindlused või juurdepääs keskkonnasõbralikele üritustele. See võib julgustada inimesi kasutama keskkonnahoidlikumaid tavasid ja aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele.

Rahvuspärandi säilitamine: Projekt NFT for Britain võib olla ülioluline riigi rikkaliku kultuuripärandi säilitamisel ja edendamisel. Projekt võib neid rahvuslikke aardeid digitaalselt esindada, märgistades esemeid, kunstiteoseid ja ajaloolisi vaatamisväärsusi. See aitab tagada nende autentsuse, pakkudes samal ajal inimestele laiemat ligipääsetavust Briti pärandi väärtustamiseks ja sellega tegelemiseks.

Kogukonna kaasamine: NFT-d võivad kogukondi ainulaadselt kaasata ning edendada omandi- ja osalustunnet. Projekt võib kaasata kohalikke kunstnikke, loojaid ja kollektsionääre, et panustada oma andeid ja loovust NFT ökosüsteemi. See mitte ainult ei tugevda kogukonda, vaid loob ka võrgustikuefekti, kus projekti väärtus ja mõju kasvavad, kui rohkem inimesi osaleb.

Digitaalne transformatsioon ja innovatsioon: NFT for Britain projekt võib katalüüsida digitaalset transformatsiooni ja innovatsiooni erinevates sektorites. NFT-tehnoloogia omaksvõtmisega saab taaselustada selliseid tööstusharusid nagu kunst, mängud, meelelahutus ja virtuaalsed kogemused, pakkudes uusi majanduslikke võimalusi ning meelitades Suurbritanniasse investeeringuid ja talente.

Kuidas on NFT-d Suurbritannias reguleeritud?

Mis puudutab turundust, siis eeldatakse, et Ühendkuningriigi finantsreklaamide kord hõlmab enamikku krüptovarasid, kuid NFT-sid see areng ei mõjuta. Siiski on asjakohane reklaamikoodeks, mis kehtib reguleerimata krüptovarade, sealhulgas enamiku NFT-de kohta.

Reklaamistandardite amet (ASA) andis 2022. aasta märtsis välja juhised, mis hõlmavad NFT-sid, ja volitab krüptovarade reklaamid sisaldama silmapaistvat avaldust, milles selgitatakse, et toode ei ole reguleeritud.

Ühendkuningriigi reguleeritud finantsteenuste ettevõtted peaksid NFT-de turustamisel ja klientidega suhtlemisel arvestama FCA ettevõtete põhimõtetega, kuigi enamik põhimõtteid ei kehti nende äritegevuse reguleerimata aspektide suhtes.

ELis on NFT turustamine liikmesriigiti erinev, kuna praegu puudub ühtne üleeuroopaline kord. Eelseisev krüptovarade turgude määrus (MiCA) kehtestab teatud krüptovarade jaoks turundusrežiimi, kuid NFT-d ei kuulu eeldatavasti selle reguleerimisalasse.

Litsentsimise osas ei ole Ühendkuningriigis reguleeritud NFT-d, mis ei kujuta endast traditsioonilisi väärtpabereid, nagu võlakirjad või aktsiad, või kuuluvad sellistesse kategooriatesse nagu e-raha või tuletisväärtpaberid. Kuigi eelseisvad muudatused Ühendkuningriigi krüptorežiimis toovad stabiilsed mündid reguleerimisalasse, ei mõjuta see NFT-sid eeldatavasti. Sarnaselt on olukord võrreldav üle-Euroopalisel tasandil, kuigi üksikutel liikmesriikidel võivad olla oma eeskirjad.

ELi krüptovarade määruse MiCA kasutuselevõtt kehtestab järgmistel aastatel konkreetsete krüptovaradega tegelevatele ettevõtetele loa andmise ja turustamise nõuded. Siiski eeldatakse, et NFTd ei kuulu selle määruse kohaldamisalasse.

Mis puudutab registreerimist rahapesu eeskirjade (MLR) alusel, siis kui NFT-d antakse välja või vahetatakse väärtuse (raha, muud krüptovarad või muu vorm) vastu Ühendkuningriigis äritegevusena, on MLR-ide alusel FCA-s registreerimine vajalik.

Sarnased nõuded kehtivad ELi üksikutes jurisdiktsioonides. Kui aga Ühendkuningriigis teenuseid pakutakse ainult piiriüleselt välismaalt, siis registreerimisnõue ei kehti.

NFT-de kasutusjuhtumid Suurbritannias  

Viimastel aastatel on NFT-d ehk mitteasendatavad märgid pälvinud märkimisväärset tähelepanu nende potentsiaalile erinevatel ärilistel kasutusjuhtudel. Siin on mõned NFT-de võimalikud kasutusjuhtumid Suurbritannias:

Digitaalkunst ja kogumisobjektid: NFT-d on juba muutnud kunstimaailma ülemaailmselt ja Suurbritannia pole erand. Kunstnikud saavad oma digitaalset kunstiteost märgistada, võimaldades turvalise omandiõiguse kinnitamise ja luues digitaalse kunsti kollektsionääridele uue turu. Muuseumid ja galeriid saavad kasutada ka NFT-sid, et esitleda ja müüa virtuaalseid näitusi ja haruldasi kogumisobjekte, laiendades juurdepääsu Briti kultuuripärandile.

Intellektuaalomand ja litsentsimine: NFT-d saavad luua omandiõigusi ja hallata intellektuaalomandi varade litsentsimist erinevates tööstusharudes. Briti muusikud, filmitegijad ja autorid saavad oma tööd märgistada, tagades autoriõiguste kaitse ning teenides autoritasusid hilisema müügi ja kasutamise eest.

Bränding ja autentsus: NFT-d võivad aidata võidelda võltsimise vastu ja luua kaubamärgi autentsust. Briti luksusbrändid ja disainerid saavad luua piiratud koguses füüsiliste toodetega seotud NFT-sid, mis võimaldavad klientidel kontrollida nende autentsust ja päritolu, pakkudes samal ajal ainulaadset digitaalset kogumisaspekti.

Mängu- ja virtuaalmaailmad: Suurbritannia hasartmängutööstus saab NFT-dest kasu, tutvustades mängusiseseid varasid, tegelasi ja virtuaalset kinnisvara kaubeldavate NFT-dena. See võimaldab mängijatel omada digitaalseid varasid ja nendega kaubelda, edendades elavat turgu ja suurendades mängijate kaasatust.

Ürituse piletid ja elamused: NFT-d võivad muuta piletitööstust, võimaldades korraldajatel väljastada plokiahelapõhiseid digitaalseid pileteid kontsertidele, spordiüritustele ja festivalidele. Neid NFT-pileteid saab hõlpsasti kontrollida, vähendades pettuste ohtu ja võimaldades turvalist ülekandmist üksikisikute vahel.

Neid kasutusjuhtumeid arvesse võttes saab Suurbritannia end positsioneerida NFT innovatsiooni keskusena ja edendada arenevate sektorite majanduskasvu. Skaalautuvuse, keskkonnamõju ja juriidiliste kaalutluste käsitlemine on aga ülioluline, et tagada sellistel kasutusjuhtudel NFT-de jätkusuutlik ja vastutustundlik rakendamine.

Millised on NFT-de eelised Suurbritannias?

NFT-d pakuvad Suurbritannia kontekstis mitmesuguseid eeliseid. Siin on mõned NFT-de kriitilised eelised:

Majanduskasv: NFT-d võivad stimuleerida majanduskasvu, luues uusi tuluvooge ja võimalusi. Suurbritannia kunstnikud, loojad ja kollektsionäärid saavad kasutada NFT-sid, et oma digitaalset loomingut raha teenida, laiendades oma haaret ja teenimispotentsiaali. See soodustab innovatsiooni ja ettevõtlikkust, aidates kaasa loome- ja digisektori kasvule.

Kultuuri säilitamine: NFT-d pakuvad vahendit Briti kultuuripärandi säilitamiseks ja edendamiseks. Artefaktide, kunstiteoste ja ajalooliste vaatamisväärsuste märgistamise abil loovad NFT-d digitaalse esituse, mis tagab autentsuse ning täiendab juurdepääsu ja tunnustust. See aitab säilitada rahvuspärandit ja tõmmata tähelepanu Suurbritannia rikkalikele kultuuriväärtustele.

Suurenenud juurdepääsetavus: NFT-d võivad demokratiseerida juurdepääsu kunstile, kogumisobjektidele ja muudele varadele. Tänu osalisele omandile või võimalusele osta ja müüa väiksemates nimiväärtustes võimaldavad NFT-d väärtuslike digitaalsete varade omandis laiemalt osaleda. See võib murda turule sisenemise tõkked ja anda suuremale hulgale isikutele võimaluse osaleda kunsti- ja kogumisobjektide turul.

Turvaline omandiõigus ja autentsus: NFT-d kasutavad plokiahela tehnoloogiat, et luua kontrollitav omandiõigus ja jälgida digitaalsete varade tehingute ajalugu. See tagab varade autentsuse ja päritolu, vähendades pettuse või võltsimise ohtu. Suurbritannias võivad NFT-d pakkuda kunstnikele, loojatele ja kollektsionääridele usaldusväärset platvormi omandiõiguste kehtestamiseks ja nende intellektuaalomandi kaitsmiseks.

Uuenduslikud digitaalsed kogemused: NFT-d avavad uusi võimalusi kaasahaarava ja interaktiivse digitaalse kogemuse saamiseks. Näiteks mängutööstuses võivad NFT-d võimaldada mängijatel omada ja kaubelda mängusiseseid varasid, luues elava turu ja suurendades mängijate kaasatust. See uuendus laieneb virtuaalreaalsusele, liitreaalsusele ja muudele uutele tehnoloogiatele, pakkudes tarbijatele ainulaadseid ja isikupärastatud kogemusi.

Keskkonnakaalutlused: NFT-d võivad olla traditsiooniliste füüsiliste varadega võrreldes keskkonnasõbralikumad. Varade digiteerimisega ja materjalide tootmise, transportimise ja ladustamise vajaduse kaotamisega võivad NFT-d vähendada traditsiooniliste tööstusharudega seotud süsiniku jalajälge.

Kogukonna kaasamine: NFT-d võivad edendada kogukonda ja kaasatust kunstnike, kollektsionääride ja entusiastide seas. NFT turuplatside, sotsiaalsete platvormide ja koostöö kaudu saavad Suurbritannia üksikisikud ühenduda, jagada ja osaleda elavas ökosüsteemis, luues võrgustikke ja partnerlusi, mis juhivad loovust ja innovatsiooni.

Millised on NFT-de väljakutsed Suurbritannias?

Kuigi NFT-d pakuvad mitmeid eeliseid, seisavad nad Suurbritannia kontekstis silmitsi ka mitme väljakutsega. Siin on mõned NFT-dega seotud peamised väljakutsed:

Regulatiivne raamistik: NFT-sid ümbritsev reguleeriv maastik Suurbritannias on endiselt arenemas. Investorite kaitse, tarbijaõiguste, maksustamise ja rahapesuvastaste meetmete käsitlemiseks on vaja selgeid juhiseid ja eeskirju. Kuna NFT-d saavad esile, peavad reguleerivad asutused õiglase ja läbipaistva turu tagamiseks kohanema ja looma asjakohased raamistikud.

Volatiilsus ja spekulatsioonid: NFT-d, nagu ka muud digitaalsed varad, võivad olla allutatud hindade kõikumisele ja spekulatiivsele käitumisele. Kiired hinnakõikumised võivad potentsiaalseid ostjaid või investoreid heidutada, eriti kui nad peavad NFT-sid pigem spekulatiivseks kui pikaajaliseks investeeringuks. Volatiilsuse probleemidega tegelemine ja NFT turu stabiilsuse tagamine on jätkusuutliku kasvu jaoks hädavajalikud.

Keskkonnamõju: Plokiahelavõrkudega, sealhulgas NFT-tehingute jaoks kasutatavate võrkudega seotud energiatarbimine on tekitanud muret ökoloogilise mõju pärast. Mõned plokiahelavõrgud tuginevad praegu energiamahukatele konsensusmehhanismidele. NFT tehingute süsiniku jalajälje vähendamine ja säästvate tavade edendamine NFT ökosüsteemis on väljakutse, millega tuleb tegeleda.

Intellektuaalomandi ja autoriõiguste rikkumine: NFT-d on tõstatanud küsimusi intellektuaalomandi õiguste ja autoriõiguste rikkumise kohta. Digitaalsete varade märgistamise lihtsus avab võimaluse autoriõigustega kaitstud teoste volitamata märgistamiseks. NFT-de autentsuse ja omandiõiguse kontrollimiseks on vaja selgeid juhiseid ja mehhanisme, et kaitsta artiste ja loojaid rikkumiste eest ning tagada NFT-ökosüsteemi terviklikkus.

Skaleeritavus ja kasutajakogemus: NFT-sid toetav plokiahela infrastruktuur seisab silmitsi mastaapsuse väljakutsetega. Kõrged tehingutasud ja aeglased kinnitusajad võivad piirata NFT-de juurdepääsetavust ja kasutatavust, eriti suure nõudluse perioodidel. Skaleeritavuse ja kasutajakogemuse parandamine on laialdase kasutuselevõtu ja pikaajalise edu jaoks ülioluline.

Turu küllastus ja kvaliteedikontroll: NFT-de kasvav populaarsus on toonud kaasa turgude ja platvormide leviku. Selline küllastus võib muuta kunstnike ja kollektsionääride jaoks rahvarohkel turul navigeerimise ja silma paistmise keeruliseks. Kvaliteedikontrolli, mainehalduse ja usaldusväärsete turgude edendamine on NFT ökosüsteemi usalduse ja usaldusväärsuse säilitamiseks hädavajalik.

Haridus ja teadlikkus: NFT-d on paljude inimeste jaoks endiselt suhteliselt uued ja keerulised. Teadlikkus ja mõistmine võivad takistada NFT turul omaksvõtmist ja seal osalemist. Üldsuse, kunstnike, kollektsionääride ja investorite harimine NFT-de, nende eeliste ja nendega seotud riskide kohta on teadliku ja teadliku ökosüsteemi edendamiseks ülioluline.

Nende väljakutsetega tegelemine nõuab koostööd valdkonna sidusrühmade, reguleerivate asutuste ja tehnoloogia pakkujate vahel. Nende takistuste ületamisel saab Suurbritannia positsioneerida end NFT-de vastutustundliku ja jätkusuutliku kasutuselevõtu juhina, vabastades nende täieliku potentsiaali majanduskasvuks, loovuseks ja kultuuri säilitamiseks.

järeldus

Kavandatav NFT for Britain projekt omab tohutut potentsiaali tegelike probleemide lahendamiseks ja positiivsete ühiskondlike muutuste esilekutsumiseks. Kasutades mitteasendatavate žetoonide (NFT) ainulaadseid omadusi, saab projekt lahendada selliseid väljakutseid nagu raha kogumine sotsiaalsetel eesmärkidel, jätkusuutlikkuse edendamine, kultuuripärandi säilitamine, kogukonna kaasamine ja digitaalse ümberkujunemise edendamine.

NFT-d pakuvad palju eeliseid, sealhulgas majanduskasv, parem juurdepääsetavus, kindel omandiõigus, uuenduslikud kogemused ja keskkonnakaalutluste potentsiaal.

Siiski on probleeme, nagu regulatiivne raamistik, kõikumine, ökoloogiline mõju, probleemid intellektuaalomandiga, mastaapsus, turu küllastumine ning haridus ja teadlikkus. Nendest väljakutsetest ülesaamiseks on vaja koostööd ja ennetavaid meetmeid valdkonna sidusrühmadelt, seadusandjatelt ja tehnoloogia pakkujatelt.

Nende takistustega tegeledes saab Suurbritannia end positsioneerida NFT vastutustundliku ja jätkusuutliku kasutuselevõtu juhina, soodustades innovatsiooni, majanduskasvu ja kultuuri säilitamist. Kavandatav NFT for Britain projekt pakub põnevat võimalust kasutada NFT-de transformatiivset jõudu ühiskonna paremaks muutmiseks, sillutades teed tulevikule, kus tehnoloogia ja loovus lähenevad, et luua positiivset mõju ja sisulisi muutusi.

Vastutusest loobumine Esitatud teave ei ole kauplemisnõustamine. Cryptopolitan.com ei vastuta sellel lehel esitatud teabe põhjal tehtud investeeringute eest. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame tungivalt teha sõltumatuid uuringuid ja / või konsulteerida kvalifitseeritud spetsialistiga.

KKK

Mis on Suurbritannia projekti jaoks kavandatud NFT?

Kavandatava NFT for Britain projekti eesmärk on kasutada NFT-sid tegelike probleemide lahendamiseks ja positiivsete ühiskondlike muutuste edendamiseks.

Kuidas saab NFT-sid kasutada reaalsete probleemide lahendamiseks?

NFT-sid saab kasutada raha kogumiseks, teadlikkuse tõstmiseks ja stiimulite loomiseks, et tegeleda keskkonnakaitse, kultuuripärandi säilitamise, hariduse ja tervishoiuteenuste kättesaadavusega.

Kuidas on NFT-d Suurbritannias reguleeritud?

Ühendkuningriigi finantsreklaamide kord NFT-sid praegu ei mõjuta, kuid kehtivad reklaamieeskirjad.

Kuidas saavad NFT-d edendada jätkusuutlikkust Suurbritannias?

NFT-sid saab seostada jätkusuutlike toodete või teenustega ning nende omandiõigus võib anda inimestele õiguse saada stiimuleid, nagu allahindlused või juurdepääs keskkonnasõbralikele üritustele, soodustades keskkonnahoidlikumaid tavasid ja aidates kaasa kliimamuutuste leevendamisele.

Kuidas saavad NFT-d Suurbritannia kogukonda kaasata?

Kaasates kohalikke kunstnikke, loojaid ja kollektsionääre, annab projekt NFT for Britain kogukonnale mõjuvõimu ja loob võrgustikuefekti, kus projekti väärtus ja mõju kasvavad, kui rohkem inimesi osaleb.

Allikas: https://www.cryptopolitan.com/how-nft-for-britain-project-solve-issues/