EL-i plokiahela infrastruktuuri plaan jätkub, kui parlament võtab vastu digipoliitika

Euroopa Parlament võttis vastu hääletuse digitaalse kümnendi poliitikaprogrammi üle, mis aitab ettevõtetel ja avalikel teenustel oma tööd digitaliseerida ja lubab toetada "üleeuroopalist plokiahelal põhinevat infrastruktuuri".

Täiskogu hääletus läks mööda Neljapäeval hääletas 529 vastu 22, erapooletuks jäi 25. 

Poliitikafail seab Euroopa Liidule ambitsioonid digiteerimise eesmärkide saavutamiseks aastaks 2030. Selles visandatakse suuremahulised nn mitut riiki hõlmavad projektid eesmärkide saavutamiseks, mis hõlmavad selliseid teemasid nagu ühise andmeinfrastruktuuri loomine ja suure jõudlusega suurendamine. andmetöötlust, 5G internetikoridoride kasutuselevõttu ning plokiahela ja web3 lahendustesse investeerimist. 

Euroopa Blockchain Service Infrastructure on piiriülene algatus, mis hõlmab kõiki EL-i liikmesriike koos Norra ja Liechtensteiniga ning vaatlejana Ukrainat. EBSI "Euroopa Komisjoni ja Euroopa plokiahela partnerluse vaheline koostöö juba kehtib," ütles ELi Komisjoni pressiesindaja e-kirjas The Blockile. 

Digitaalse kümnendi faili poolthääl võib tähendada EBSI suuremat toetust lähiaastatel. 

Euroopa plokiahela partnerluse ja ESBI asutas Euroopa Komisjon 2018. aastal, eesmärgiga arendada ja pakkuda plokiahelal põhinevaid avalikke teenuseid kogu ELis. 

"EBSI eesmärk on toetada piiriüleseid avalikke teenuseid, kasutades tehnoloogiat keskkonnasõbralikul viisil," lisas Euroopa Komisjoni pressiesindaja. "See kasutab plokiahelat lubatud viisil ELi juhtimisega, mida pakub EBP."

Mitut riiki hõlmavad projektid saavad koondada investeeringuid ELi olemasolevatest rahastamisvahenditest, näiteks 724 eurot miljardit (753 miljardit dollarit) laenude ja toetuste taastamise ja vastupidavuse rahastamisvahendist. Ka ELi liikmesriigid ja eraettevõtted saavad projekte toetada või neisse investeerida.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.

Allikas: https://www.theblock.co/post/189734/eu-blockchain-infrastructure-plan-proceeds-as-parliament-passes-digital-policy?utm_source=rss&utm_medium=rss